Privacy Policy

Brandola Exclusieve Houtbouw B.V. (hierna: Brandola Houtbouw) hect veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 
Brandola Houtbouw houdt zich hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Brandola van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Brandola Houtbouw, Veldhuizerweg 7, 6741 HH Lunteren.

Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking
Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
•    om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
•    om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
•    om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
•    om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mailen nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen.
Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Website bezoekers
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Brandola Houtbouw te optimaliseren.
Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

Verstrekking gegevens aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Doorgifte gegevens buiten EU
Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.
Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van Brandola Houtbouw, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie. U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:
Brandola Houtbouw
Veldhuizerweg 7
6741 HH Lunteren
Nederland
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie §ns Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Brandola Houtbouw draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de wijze waarop Brandola Houtbouw uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Brandola Houtbouw
Veldhuizerweg 7
6741 HH Lunteren
Nederland
info@brandola.nl
0318 - 76 08 00
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.
Wijzigingen

Brandola Houtbouw behoudt zich het recht voor dit Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy Policy op de hoogte bent.